Parameters - input

Mutatie

 • Electriciteitsverbruik
 • Warmte (gas)
 • Mobiliteit

  Aandeel electrisch opwekken

  • Elektriciteit verduurzamen
  • Gasverbruik electrificeren
  • Mobiliteit electrificeren

  Zon % benutten

  • kWu per hectare
  • Daken van woningen
  • Daken van bedrijven (7418)
  • Daken buitengebied
   • gWu
   • gWu
   • gWu

    Windturbine

    • Vermogen (MW)
    • Draaiuren

       Oppervlakte

       • Stads en dorpskernen
       • Bedrijventerreinen
       • Beschermde gebieden
       • Overig buitengebied
        • ha
        • ha
        • ha

         Output 1

         Hoeveel energie verbruiken we?

         Hier wordt het huidige energieverbuik en de mutatie tot 2030 weergegeven. Om vergelijking mogelijk te maken en te kunnen berekenen, wordt alles in “joules” (de eenheid van energie) uitgedrukt. Aandachtspunt is dat warmte (aardgas) veel meer energie nodig heeft dan stroom.

         (basisjaar 2017)
         Basis Energieverbruik

         Mutatie 2017-2030

         Doelstelling 2030

         Duurzame opwek (1-7-2019)

         Per saldo opgave 2030

         Elektriciteit

         Warmte (gas)

         Mobiliteit

         Totaal eenheid

         Output 2

         Hoe gaan we de duurzame energie opwekken.

         Uitgaande van de gekozen mutaties, wordt hier de hoeveelheid duurzaam op te wekken elektriciteit weergegeven. Als referentie wordt aangegeven wat het effect is bij maximale inzet op zon op daken, zonneparken of windmolens (dus als niet voor een mix maar voor 1 oplossing gekozen wordt).

          

         Aandeel electrisch
         Aandeel elektriciteit
         Omgerekend in electriciteitseenheden

         Maximale positie
         Zon op daken woningen en bedrijven
         - OF -
         Zonneparken
         - OF -
         Windturbines van 120 meter hoog!

         Elektriciteit

         Warmte (gas)

         Mobiliteit

         Totaal eenheid

         Output 3

         Waar gaan we de duurzame energie opwekken [stad, buitengebied].

         Hier zijn 2 scenario’s aangegeven waar mee geschoven kan worden. Scenario 1 gaat uit van maximaal 5 % inzet van buitengebied voor zonneenergie en geeft als uitkomst het aantal benodigde windturbines aan. Scenario 2 doet het omgekeerde. Dit neemt de hoeveelheid windenergie uit de windvisie als maximum en geeft als variabele uitkomst de hoeveelheid buitengebied voor zonneparken aan.

         Scenario 1

         (maximaal op daken; 5 % grond buitengebied; rest wind)

         •  
         • Zon op daken woningen bebouwde kom
         • Zon op daken bedrijven
         • Zon op daken buitengebied
         • Grondgebonden stedelijk gebied
         • Grondgebonden bedrijventerreinen
         • Grondgebonden beschermde gebieden
         • Grondgebonden overig buitengebied
         • Windenergie (turbine 120 meter; 3 MW)
          •  
          • gWu
          • gWu
          • gWu
          • gWu
          • gWu
          • gWu
          • gWu
          • gWu

           Scenario 2

           (maximaal opdaken; maximaal windvisie; rest zonneparken)

           • Zon op daken woningen bebouwde kom
           • Zon op daken bedrijven
           • Zon op daken buitengebied
           • Windenergie cf windvisie (120 meter; 3 MW)
           • Grondgebonden stedelijk gebied
           • Grondgebonden bedrijventerreinen
           • Grondgebonden beschermde gebieden
           • Grondgebonden overig buitengebied.
            • gWu
            • gWu
            • gWu
            • gWu
            • gWu
            • gWu
            • gWu
            • gWu